Silex

Silex

Silex is een natuurlijk afzettingsgesteente dat vrijkomt bij het winnen van mergel uit de omgeving Maastricht-Luik (B).

TOEPASSINGEN
Ongebonden funderingsmateriaal, vul- en filtermateriaal.

AFMETINGEN
0-40mm / 5-40mm / 40-90mm / 80-150mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2500 kg / m³ (± 100)
Stortgewicht: 1450 kg / m³ (± 100)
Wateropname: WA 1.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20

KWALITEIT
BRL 9324, Besluit Bodemkwaliteit (BSB)

Scroll naar top