LD Staalslak

LD-Staalslak

LD-staalslak komt vrij als bijproduct bij de productie van staal waarbij het raffinageproces verloopt via de "Linz-Donawitz" methode. De vloeibare slak, met een temperatuur van minstens 1500ºC wordt afgekoeld waarna gebroken en gezeefd.

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem- en oeverbescherming.

AFMETINGEN
32-63mm / 32-180mm
45-125mm / 45-180mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 3300 kg / m³ (± 50)
Stortgewicht: 1800 kg / m³ (± 50)
Wateropname: WA 1.0 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 10

KWALITEIT
BRL 9345,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13383, CE2+,
Gebruikscertificaat OVAM.

Scroll naar top