Kalksteen

Kalksteen

Belgische kalksteen is een sediment gesteente en bestaat voornamelijk uit Calciumcarbonaat (CaCo3).

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem-, kust- en oeverbescherming.

AFMETINGEN
32-90mm / 45-125mm / 45-180mm
90-180mm / 90-250mm / 5-40kg
10-60kg / 40-200 kg / 60-300kg
300-1000kg / 1000-3000kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2675 kg / m³ (± 50)
Stortgewicht: 1650 kg / m³ (± 50)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20

KWALITEIT
BRL 9324,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13383, CE2+

Scroll naar top