ELO Staalslak

ELO-Staalslak

ELO-staalslak ontstaat als vloeibaar gesteente bij de bereiding van staal uit schroot volgens het elekrtrostaalprocédé

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem-, kust- en oeverbescherming.

AFMETINGEN
45-125mm / 45-180mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 3450 kg / m³ (± 100)
Stortgewicht: 1800 kg / m³ (± 100)
Wateropname: WA 1.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 12

KWALITEIT
BRL 9345,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13383, CE2+

Scroll naar top