Doornikse Kalksteen

Doornikse Kalksteen

Licht fossielhoudende en donkerkleurige Tournaisiaan kalksteen uit het zuiden van België.

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem- en oeverbescherming met name in kustgebieden en als toeslagmateriaal in de asfalt- en betonindustrie.

AFMETINGEN
32-90mm / 45-125mm / 45-180mm
90-180mm / 90-250mm / 2-25kg
5-40kg / 5-70kg / 10-60kg
40-200kg / 15-300kg / 60-300kg
300-1000kg / 1000-3000kg / 3000-6000kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2650 kg kg / m³ (± 50)
Stortgewicht: 1650 kg / m³ (± 50)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20

KWALITEIT
BRL 9324,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13383, CE2+

Scroll naar top