Basaltlava

Basaltlava

Basaltlava is het natuurlijk vulkanisch uitvloeiingsgesteente basalt waar door gasvorming veel open poriën in zijn ontstaan.

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem-, kust- en oeverbescherming.

AFMETINGEN
32-90mm / 45-125mm / 45-180mm
90-180mm / 90-250mm / 5-40kg
10-60kg / 40-200kg / 60-300kg
300-1000kg / 1000-3000kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2600 kg/m³ (± 100)
Stortgewicht: 1600 kg/m³ (± 100)
Wateropname: WA 2.0 (± 1.0)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80

KWALITEIT
NEN EN 13383, CE2+
Besluit Bodemkwaliteit (BSB)

Scroll naar top