Basalt

Basalt

Basalt is een uitvloeiinggesteente en is ontstaan direct onder het oppervlak in gebieden met vulkanisch activiteit.

TOEPASSINGEN
Steenbestorting voor bodem- en oeverbescherming met name in kustgebieden en als toeslagmateriaal in de asfalt- en betonindustrie.

AFMETINGEN
32-90mm / 45-125mm / 45-180mm
90-180mm / 90-250mm / 5-40kg
10-60kg / 40-200kg / 60-300kg
300-1000kg / 1000-3000kg

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2900 kg / m³ (± 100)
Stortgewicht: 1900 kg / m³ (± 100)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80

KWALITEIT
BRL 9324,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13383, CE2+

Scroll naar top