BestortingswerkzaamhedenOosterscheldekering

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Herbosch-Kiere NV begin 2019 onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd bij de 9 km lange stormvloedkering, ook wel Pijlerdam genoemd.

De bestortingswerkzaamheden hebben plaats gevonden rondom de Oosterscheldekering in het gebied genaamd Roompot. Reden voor bestortingen was het eroderen van bodemmateriaal rondom de Pijlerdam. Hierdoor ontstonden ontgrondingskuilen en geulen die opgevuld werden met zwaar materiaal om toekomstige uitspoeling te voorkomen. Herbosch-Kiere NV heeft de werkzaamheden uitgevoerd middels de steenstorter “Atlantis”. De aanvoer van materialen vond plaats middels binnenvaartschepen vanaf diverse locaties in België en Duitsland.

Aannemer:
Herbosch-Kiere NV

Materiaal:
LD-Staalslakken 45-180mm, ca 120.000 ton
Breuksteen 40-200kg, ca 30.000 ton
Breuksteen 60-300kg, ca 10.000 ton

Uitvoering:
Januari 2019 – Februari 2019

Scroll naar top