DijkverstevigingAmeland

De Waddenzeedijk diende versterkt te worden. Over een lengte van 16,5 kilometer werd de bekleding versterkt en de dijk met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Dit omvangrijke project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerkingsverband tussen het Rijk en de waterbeheerders om afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken. Met het versterken van deze waterkeringen blijft ons land ook de komende 50 jaar beschermd tegen overstromingen.

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft de Combinatie Herik – Jansma Drachten gewerkt van 2015 tot 2018 aan de Waddenzeedijk op Ameland.

Aannemer:
Van den Herik
Jansma Drachten

Materiaal:
Breuksteen 5-40kg, ca 10.000 ton
Breuksteen 10-60kg, ca 75.000 ton
Breuksteen 60-300kg, ca 275.000 ton

Uitvoering:
Juni 2015 – April 2018

Scroll naar top