Wegenbouwmaterialen, wegen, bruggen en ondergrondse infrastructuur

In het drukke Europa is een goede infrastructuur van levensbelang voor de economie. Dagelijks vinden miljoenen tonnen aan vracht en tientallen miljoenen mensen hun weg over het Europese wegennetwerk, dat bijna 175 keer de omtrek van de aarde meet. We zijn blij dat wij door onze betrokkenheid bij tal van (inter)nationale projecten samen met u een duurzame bijdrage mogen leveren aan de kwaliteit en veiligheid van wegen, bruggen en ondergrondse infrastructuur.

 • Kalksteen Steenslag//Limestone
  Kalksteen//Limestone
  Belgische kalksteen is een sediment gesteente en bestaat voornamelijk uit Calciumcarbonaat (CaCo3).//Belgian limestone is a sedimentary rock consisting primarily of calcium carbonate (CaCO3). Most grains in limestone are skeletal fragments of marine organisms such as coral or foraminifera.
 • Gewassen Kalksteenbreekzand//Limestone Sand
  Gewassen Kalksteenbreekzand//Limestone Sand
  De kleinste fractie welke vrijkomt bij het breek-, zeef- en wasproces van kalksteen. Door het breekproces is het gewassen breekzand haakvormig en daar door zeer stabiel en makkelijk verwerkbaar.//The smallest fraction produced during the crushing, screening and washing of limestone. The washed quarry sand is coarse, making it very stable and easy to handle as a bedding for paving.
 • Doornikse Kalksteen//Tournai Limestone
  Doornikse kalksteen//Tournai Limestone
  Licht fossielhoudende en donkerkleurige Tournaisiaan kalksteen uit het zuiden van België.//Light fossiliferous, dark coloured Tournaisian limestone from the south of Belgium.
 • Lava//Lava
  Lava//Lava
  Lava is een gebroken poreus stollinggesteente van vulkanische oorsprong.//Lava is a crushed, porous, igneous rock of volcanic origin.
 • Ardenner Gres Steenslag//Condroz Stone
  Ardenner Grès Zandsteen//Condroz Sandstone
  Zandsteen is een duurzaam, licht poreus, hard sedimentair kiezelhoudend verweringgesteente uit de Belgische Ardennen.//Sandstone is a durable, slightly porous, hard sedimentary rock extracted from the Belgian Ardennes.
 • Silex//Silex (Flint)
  Silex//Silex (Flint)
  Silex is een natuurlijk afzettingsgesteente dat vrijkomt bij het winnen van mergel uit de omgeving Maastricht-Luik (B).// Silex is a natural sedimentary rock obtained during the extraction of marl in the Maastricht-Liu00e8ge region (Belgium).
 • Dolomiet//Dolomite
  Dolomiet//Dolomite
  Dolomiet is een natuurgesteente dat is opgebouwd uit korrels – tot 15mm – met een hoge stabiliteit en goede waterdoorlatende eigenschappen. Door het hoge CaCO3 en MgCO3 gehalte en het bindende vermogen ontstaand een natuurlijke okergele halfverharding.//Dolomite is a natural stone made up of grains measuring - up to 15 mm - that has a high stability and good water-permeable properties. The high CaCO3 and MgCO3 content and self-binding quality results in a natural, ochre-yellow semi-hard paving material.
 • Basalt//Basalt
  Basalt//Basalt
  Basalt is een uitvloeiinggesteente en is ontstaan direct onder het oppervlak in gebieden met vulkanisch activiteit.//Basalt is an igneous rock formed from the underwater solidification of molten lava.
 • Porfier//Porphyry
  Porfier//Porphyry
  Porfier is een magmatisch gesteente met opmerkelijke schok-, slijt-, druk- en schuurvastheid en een zeer grote weerstand tegen vorst.//Porfier is an igneous rock with remarkable shock, pressure and abrasion ru00e9sistance and a very high ru00e9sistance to freeze/thaw cycles.
 • Maasgrind//Gravel
  Maasgrind//Gravel
  In de uiterwaarden van de Maas in Limburg komen bij het Grensmaasproject zand en grind mengsels vrij. Dit mengsel wordt gewassen, gezeefd en mogelijk gebroken.//The wetlands of the Meuse River (Maas) in Limburg release sand and gravel mixtures that are extracted at the projects of the Grensmaas. This mixture is washed, sieved and possibly crushed.
 • Mijnsteen//Red Mine-Stone
  Mijnsteen//Red Mine-Stone
  Gebrande mijnsteen ontstaan bij het zowel actief als passief branden van zandsteen, kleisteen en leisteen welke vrijkomt tijdens het winnen van steenkool.//Burned Red minestone, produced through both the active and the passive firing of sandstone and claystone.
 • Grauwacke//Greywacke
  Grauwacke//Greywacke
  Sedimentair gesteente ontstaan door de omvorming van zandsteen.//Sedimentary rock formed by the transformation of sandstone.
 • Gele kalksteen//Yellow Limestone
  Gele Kalksteen//Yellow Limestone
  Okergele tot beige ölithkalk-gesteente uit de franse regio Jura en de streek Gaume te Luxemburg.//Ochre yellow, gold and beige coloured oolite limestone from the Jura region of France and the Gaume region of Luxembourg.