Maasgrind//Gravel

In de uiterwaarden van de Maas in Limburg komen bij het Grensmaasproject zand en grind mengsels vrij. Dit mengsel wordt gewassen, gezeefd en mogelijk gebroken.

TOEPASSINGEN
Infrastructurele toepassingen.

AFMETINGEN
Ronde Maasgrind: 0-4mm / 4-16mm / 4-32mm / 60-90mm / 90-130mm
Gebroken Maasgrind: 0-4mm / 4-8mm / 8-11mm / 8-16mm / 20-40mm
Diverse zwerfkeien

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2600 kg / m³ (± 100)
Stortgewicht: 1600 kg / m³ (± 100)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa

KWALITEIT
BRL 9324,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB)