Lava//Lava

Lava is een gebroken poreus stollinggesteente van vulkanische oorsprong.

TOEPASSINGEN
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken maar voornamelijk als fundingsmateriaal onder wegen en sportvelden.

AFMETINGEN
0-3mm / 0-8mm / 0-16mm / 0-32mm / 0-45mm
0-56mm / 1-3mm / 2-5mm / 2-8mm / 8-16mm
16-32mm / 32-56mm / 56-120mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 1800 kg / m³ (± 200)
Stortgewicht: 1000 kg / m³ (± 200)

KWALITEIT
BRL 9317, CE2+,
Besluit bodemkwaliteit (BSB)