Gewassen Kalksteenbreekzand//Limestone Sand

De kleinste fractie welke vrijkomt bij het breek-, zeef- en wasproces van kalksteen. Door het breekproces is het gewassen breekzand haakvormig en daar door zeer stabiel en makkelijk verwerkbaar.

TOEPASSINGEN
Onder de bestrating bij Infrastructurele werkzaamheden en als toeslagmateriaal voor de productie van beton.

AFMETINGEN
0-1mm / 0-2mm / 0-4mm (0-3.15mm)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2700 kg/m³ (± 100)
Stortgewicht: 1650 kg/m³ (± 100)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20 (± 5)

KWALITEIT
BRL 9324, CE2+,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 12620, NEN EN 13242