Kalksteen Steenslag//Limestone

Belgische kalksteen is een sediment gesteente en bestaat voornamelijk uit Calciumcarbonaat (CaCo3).

TOEPASSINGEN
Granulaten voor beton en voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen die worden gebruikt voor civiele werken.

AFMETINGEN
2-8mm / 6,3-14mm / 6,3-20mm
8-14mm / 8-20mm / 14-20mm
14-31,5mm / 20-32mm / 45-125mm
45-180mm / 90-180mm / 90-250mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2675 kg / m³ (± 50)
Stortgewicht: 1650 kg / m³ (± 50)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20

KWALITEIT
BRL 9324, CE2+,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 12620, NEN EN 13242