Doornikse Kalksteen//Tournai Limestone

Licht fossielhoudende en donkerkleurige Tournaisiaan kalksteen uit het zuiden van België.

TOEPASSINGEN
Granulaten voor beton en voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen die worden gebruikt voor civiele werken.

AFMETINGEN
0-4mm / 2-4mm / 2-6,3 mm
6,3-10mm / 10-14mm / 14-20mm
20-31,5mm / 32-63mm / 90-150mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2650 kg / m³ (± 50)
Stortgewicht: 1650 kg / m³ (± 50)
Wateropname: WA 0.5 (± 0.5)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Micro-Deval coëfficiënt: Mde 20

KWALITEIT
BRL 9324,
CE2+ Besluit Bodemkwaliteit (BSB),
NEN EN 13043, NEN EN 13242,
NEN EN 12620