Dolomiet//Dolomite

Dolomiet is een natuurgesteente dat is opgebouwd uit korrels – tot 15mm – met een hoge stabiliteit en goede waterdoorlatende eigenschappen. Door het hoge CaCO3 en MgCO3 gehalte en het bindende vermogen ontstaand een natuurlijke okergele halfverharding.

TOEPASSINGEN
Infrastructurele en esthetische landschap toepassingen.

AFMETINGEN
0-5mm / 0-10mm / 0-15mm / 5-15mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2750 kg/m³ (± 100)
Stortgewicht: 1700 kg/m³ (± 100)

KWALITEIT
BRL 9324,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB)