Basalt//Basalt

Basalt is een uitvloeiinggesteente en is ontstaan direct onder het oppervlak in gebieden met vulkanisch activiteit.

TOEPASSINGEN
Granulaten voor beton en voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen die worden gebruikt voor civiele werken.

AFMETINGEN
0-16mm / 0-22mm / 0-45mm
1-3mm / 2-5mm / 5-8mm
8-11mm / 8-16mm / 16-32mm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Dichtheid: 2900 kg / m³ (± 100)
Stortgewicht: 1900 kg / m³ (± 100)
Vorst-dooibestandheid: FTa
Druksterkte: CS 80

KWALITEIT
BRL 9324, CE2+,
Besluit Bodemkwaliteit (BSB)
NEN EN 12620