Waterbouwmaterialen, waterwegen, delta's en kusten

Waterwegen, delta’s en kusten bieden wereldwijd transportmogelijkheden en zijn een bron van inkomsten. Het water vormt echter ook een bedreiging voor mens en samenleving. De Deltawerken in Nederland zijn wereldwijd een schoolvoorbeeld van hoe we ons tegen het water kunnen beschermen. Wij zijn er dan ook trots op dat we met onze breukstenen (waterbouwstenen) letterlijk en figuurlijk een steentje bijdragen aan uw veiligheid en leefcomfort.

 • Kalksteen//Limestone
  Kalksteen//Limestone
  Belgische kalksteen is een sediment gesteente en bestaat voornamelijk uit Calciumcarbonaat (CaCo3).//Belgian limestone is a sedimentary rock consisting primarily of calcium carbonate (CaCo3). Most grains in limestone are skeletal fragments of marine organisms such as coral or foraminifera.
 • Doornikse kalksteen//Tournai Limestone
  Doornikse kalksteen//Tournai Limestone
  Licht fossielhoudende en donkerkleurige Tournaisiaan kalksteen uit het zuiden van België.//Light fossiliferous, dark coloured Tournaisian limestone from the south of Belgium
 • Ardenner Gres Breuksteen//Condroz Armourstone
  Ardenner Grès Zandsteen//Condroz Sandstone
  Zandsteen is een duurzaam, licht poreus, hard sedimentair kiezelhoudend verweringgesteente uit de Belgische Ardennen.//Sandstone is a durable, slightly porous, hard sedimentary rock extracted from the Belgian Ardennes.
 • LD-Staalslak//LD-Steel Slag
  LD-Staalslak//LD-Steel slag
  LD-staalslak komt vrij als bijproduct bij de productie van staal waarbij het raffinageproces verloopt via de "Linz-Donawitz" methode.//LD-steel slag is a by-product of the refining process during steel production using the Linz-Donawitz method. The liquid slag, having a temperature of at least 1500u00b0C, is cooled and then crushed and sieved.
 • ELO-Staalslak//ELO-Steel Slag
  ELO-Staalslak//ELO-Steel slag
  ELO-staalslak ontstaat als vloeibaar gesteente bij de bereiding van staal uit schroot volgens het elektrostaalprocédé.//Besides steel, a lave-like material similar to natural stone is produced during the melt down of unalloyed and low-alloyed scrap according to the electric arc furnace (ELO) process.
 • Silex//Silex (Flint)
  Silex//Silex (Flint)
  Silex is een natuurlijk afzettingsgesteente dat vrijkomt bij het winnen van mergel uit de omgeving Maastricht-Luik (B).//Silex is a natural sedimentary rock obtained during the extraction of marl in the Maastricht-Liu00e8ge region (Belgium).
 • Basalt//Basalt
  Basalt//Basalt
  Basalt is een uitvloeiinggesteente en is ontstaan direct onder het oppervlak in gebieden met vulkanisch activiteit.//Basalt is an igneous rock formed from the underwater solidification of molten lava.
 • Basaltlava//Basaltlava
  Basaltlava//Basaltlava
  Basaltlava is het natuurlijk vulkanisch uitvloeiingsgesteente basalt waar door gasvorming veel open porië.,n in zijn onstaan.//Basaltlava is the natural volcanic igneous rock basalt, in which gas formation has produced many open pores.
 • Gele kalksteen//Yellow Limestone
  Gele Kalksteen//Yellow Limestone
  Okergele tot beige ölithkalk-gesteente uit de franse regio Jura en de streek Gaume te Luxemburg.//Ochre yellow, gold and beige coloured oolite limestone from the Jura region of France and the Gaume region of Luxembourg.
 • Grauwacke//Greywacke
  Grauwacke//Greywacke
  Sedimentair gesteente ontstaan door de omvorming van zandsteen.//Sedimentary rock formed by the transformation of sandstone.