Het onderhoud aan de Flakkeese Spuisluis was nodig om de waterverbinding tussen de Oosterschelde en het Grevelingenmeer te herstellen door het systeem tweezijdig spuiend te maken. Het achterliggende doel is verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer. De aannemer Van den Herik heeft het waterbouwkundige deel voor haar rekening genomen. Combinant Spie heeft de pompinstallaties en de elektrotechnische bedienings- en besturingsinstallaties gemodificeerd en vernieuwd. De Combinatie Van den Herik Kust & Oeverwerken B.V. / Spie Nederland B.V. is verantwoordelijk voor het project ‘Groot onderhoud Flakkeese Spuisluis’. Na aanpassing van de Flakkeese spuisluis kan de sluis continu spuien, waarbij de spuirichting meebeweegt met het tij.

Aannemer:
Combinatie Van den Herik Kust & Oeverwerken B.V. / Spie Nederland B.V.

Materiaal:
Filtermateriaal 20-125mm, ca. 10.000ton
Breuksteen 10-60kg, ca 15.000ton
Breuksteen 40-200kg, ca 15.000ton
Breuksteen 60-300kg, ca 5.000ton

Uitvoering:
juni 2016 – december 2016

Fotografie: Van Den Herik Sliedrecht

Herik