Privacy verklaring

 

Per 25 mei 2018 vormt deze bijlage een geheel met onze algemene voorwaarden.

Roxx International B.V. respecteert de privacy van haar website bezoekers en haar klanten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligen conform de bepalingen zoals opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Roxx International B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • NAW-gegevens;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.
  • Beeldmateriaal;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens verstrekt aan onze organisatie. Roxx International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van de overeenkomst met u en het onderhoud van onze relatie met u;
  • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
  • Voor het voeren van een goede bedrijfsvoering: managementinformatie, het verzorgen van interne  controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en/of accountantscontrole.
  • Informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.  U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beoogd doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn is veelal gebaseerd op de wet- en regelgeving en hebben wij per verwerking vastgesteld. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens uit het betreffende gegevensbestand verwijderd en onleesbaar gemaakt of vernietigd.

Worden uw persoonlijke gegevens met andere gedeeld?

Roxx International B.V. verkoopt onder geen enkele voorwaarden uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies?

Wij gebruiken functionele, analytische en social cookies.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Roxx International B.V. maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@roxx-international.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Roxx International B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Hoe veilig bewaren wij uw gegevens?

Roxx International B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze AVG-medewerker via info@roxx-international.com.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Indien u gegevens verstrekt op één van deze websites, is de privacyverklaring van die partij van toepassing. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de manier waarop deze derde partij omgaat met uw privacy.

Roxx International B.V. behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.