Overige materialen, omgeving- en landschapsarchitectuur

De moderne samenleving verwacht een esthetische leefomgeving. Dit creëert de vraag naar een variëteit aan speciale producten en bijbehorende toepassingen. Wij zijn verheugd u het antwoord op deze vraag te kunnen geven en een bijdrage te kunnen leveren aan het landschap van de toekomst. In deze landschapsarchitectuur wordt rekening gehouden met de regionale karakteristiek van de omgeving. Zo krijgt het door mensenhanden vormgegeven landschap een natuurlijk karakter.

  • Ardenner Gres Stapelsteen//Condroz stackstone
    Florilège Zandsteen//Condroz Sandstone
    Zandsteen is een duurzaam, licht poreus, hard sedimentair kiezelhoudend verweringgesteente uit de Belgische Ardennen.//Sandstone is a durable, slightly porous, hard sedimentary rock extracted from the Belgian Ardennes.
  • Belgische blauwe hardsteen//Belgian bluestone
    Belgische blauwe hardsteen//Belgian Bluestone (Petit Granit)
    Belgische hardsteen is een Crinoïdekalksteen gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke fossielresten. Door zijn hoge slijtweerstand en de esthetische waarde wordt deze hardsteen toegepast in utiliteits- en woningbouw.//Belgian bluestone is a crinoidal limestone, characterized by the presence of numerous fossil remains. Due to its high wear resistance and aesthetic value this stone is used in commercial and residential construction.