Overige materialen, omgeving- en landschapsarchitectuur

Onze moderne samenleving verwacht een esthetische leefomgeving. Dit creëert de vraag naar een verscheidenheid aan speciale producten en hun toepassingen. We zijn blij een bijdragen te leveren aan het landschap van de toekomst. Landschapsarchitectuur die de regionale kenmerken van het gebied weerspiegelt, resulterend in een door de mens ontworpen omgeving met een natuurlijk gevoel.

  • Ardenner Gres Stapelsteen//Condroz stackstone
    Florilège Zandsteen//Condroz Sandstone
    Zandsteen is een duurzaam, licht poreus, hard sedimentair kiezelhoudend verweringgesteente uit de Belgische Ardennen.//Sandstone is a durable, slightly porous, hard sedimentary rock extracted from the Belgian Ardennes.
  • Belgische blauwe hardsteen//Belgian bluestone
    Belgische blauwe hardsteen//Belgian Bluestone (Petit Granit)
    Belgische hardsteen is een Crinoïdekalksteen gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke fossielresten. Door zijn hoge slijtweerstand en de esthetische waarde wordt deze hardsteen toegepast in utiliteits- en woningbouw.//Belgian bluestone is a crinoidal limestone, characterized by the presence of numerous fossil remains. Due to its high wear resistance and aesthetic value this stone is used in commercial and residential construction.